Skip to main content

Posts

Featured

ASAS SAINS KOMPUTER (PERMIKIRAN KOMPUTASIONAL)

(1.1.1) Pemikiran Komputasional
PEMIKIRAN KOMPUTASIONAL ialah suatu proses pemikiran bagi menyelesaikan masalah oleh manusia sendiri yang dibantu oleh mesin atau kedua-duanya sekali menggunakan konsep asas pemikiran komputasional. Empat jenis teknik yang terdapat dalam pemikiran komputasional.vTEKNIK LERAIAN
=  PEMECAHAN SUATU MASALAH ATAU SISTEM YANG KOMPLEKS KEPADA BAHAGIAN-BAHAGIAN YANG LEBIH KECIL.


vTEKNIK PENGECAMAN CORAK
=  PERSAMAAN-PERSAMAAN YANG TERDAPAT BEBERAPA MASALAH ATAU DALAM MASALAH YANG SAMA.
vTEKNIK PENISKALAAN
MENGUTAMAKAN PERKARA – PERKARA PENTING DALAM SUATU      MASALAH DAN MENINGGALKAN ASPEK-ASPEK YANG KURANG PENTING.
vTEKNIK PENGITLAKAN

=  MEMBINA MODEL BERDASARKAN CORAK-CORAK YANG TELAH DIKENAL PASTI DARIPADA BEBERAPA MASALAH YANG SERUPA. MODEL BOLEH DALAM BETUKFORMULA,TEKNIK,PERATURAN DAN LANGKAH-LANGAH
Latest Posts

unikitty :)

cute kawaii

cute unicorn